แผนธุรกิจ

 

 

   
 
     แผนธุรกิจ


                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                

                                                                                                - ค่าธรรมเนียมสมาชิกตลอดชีพ 990 บาท

                                                                                                - มีคะแนนสะสมครบ 1000 PV (ตามตำแหน่ง)

 

 

                                                                                                                                ช่องทางการรับรายได้ของนักธุรกิจ พี.เอ.เจ.