การก่อตั้ง บริษัท พี.เอ.เจ นิว เจเนอเรชั่น จำกัด ( พี.เอ.เจ.)

ความเป็นมาการก่อตั้ง พี.เอ.เจ. นิว เจเนอเรชั่น

การก่อตั้ง บริษัท พี.เอ.เจ. นิว เจเนอเรชั่น จำกัด เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2545 โดยเริ่มต้นก่อตั้งครั้งแรกในรูปแบบองค์กร ภายใต้ชื่อ องค์กรเพชรอภิจิต บุคคลที่เป็นผู้ก่อตั้งคือ ท่าน

อ.ณัฏฐพงศ์ วงษ์ธัญญการ และผู้ร่วมก่อตั้งคือ ท่าน อ.รัศมี โคตรจันทร์  โดยทั้งสองท่านมีแนวคิดริเริ่มต้องการก่อตั้งองค์กรให้เป็นศูนย์รวมของนักธุรกิจรุ่นใหม่ เพื่อดูแลให้ความช่วยเหลือในการทำธุรกิจกับบุคคลทั่วไป

ท่าน อ.ณัฏฐพงศ์ วงษ์ธัญญการ ซึ่งเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจมาก่อนและมีประสบการณ์การทำธุรกิจมากว่า 15 ปี จากประสบการณ์ที่ผ่านมาทำให้ท่านได้มองเห็นว่าคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาทำธุรกิจนั้น ไม่มีความรู้และประสบการณ์ในการทำธุรกิจมาก่อน จึงทำธุรกิจแล้วมีข้อติดขัดมาก ที่สำคัญต่างคนต่างทำ ไม่มีระบบในการดูแลช่วยเหลือที่ดี จึงทำให้เกิดปัญหาในการทำธุรกิจ ส่วนใหญ่ทำแล้วไม่ค่อยประสบความสำเร็จ ท่านจึงอยากนำเอาความรู้และประสบการณ์ จากความสำเร็จในการทำธุรกิจมาช่วยเหลือนักธุรกิจรุ่นใหม่ จึงได้ก่อตั้งองค์กรเพชรอภิจิตขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางและเป็นจุดหลักให้ความรู้ ความเข้าใจในการทำธุรกิจและคอยดูแลช่วยเหลือนักธุรกิจรุ่นใหม่ ให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ

องค์กรเพชรอภิจิตจึงได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ซึ่งคำว่า

เพชรอภิจิต นั้น หมายถึงจิตใจที่หล่อหลอมเป็นหนึ่ง มีพลังที่แข็งแกร่งดุจดั่งเพชร เพื่อให้สมาชิกทุกคนในองค์กรได้รู้ว่าองค์กรเพชรอภิจิตนั้น คือ ครอบครัวเดียวกัน ทุกคนเปรียบเสมือนพี่น้องกัน ที่ต้องรักและสามัคคีกัน เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน องค์กรเพชรอภิจิตมีระบบในการดำเนินงานที่ชัดเจน โดย ท่าน อ.ณัฏฐพงศ์ วงษ์ธัญญการ ได้กำหนดนโยบายและแนวทางขององค์กรให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ในการก่อตั้งองค์กร โดยมุ่งสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ให้เกิดขึ้น ระบบในการให้ความรู้ความเข้าใจในการทำธุรกิจแก่สมาชิก ระบบการดูแลช่วยเหลือสมาชิกในด้านต่างๆ เพื่อให้สมาชิกในองค์กรเพชรอภิจิตมีความก้าวหน้าในการทำธุรกิจ และที่สำคัญองค์กรเพชรอภิจิตมีความตั้งใจจริงในการดำเนินธุรกิจ โดยมีอุดมการณ์ที่แน่วแน่ในการทำงานอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องตามกฎระเบียบจรรยาบรรณ เพื่อให้เป็นองค์กรที่ดีมีคุณภาพ และเป็นองค์กรที่มีความมั่นคงที่จะช่วยเหลือนักธุรกิจรุ่นใหม่ในอนาคตต่อไป

และในระยะเวลาต่อมาก็ได้ก่อตั้ง  บริษัทพี.เอ.เจ. นิว เจเนอเรชั่น จำกัด นี่เป็นจุดเริ่มต้นอย่างเป็นทางการของบริษัท ที่มีรากฐานความเป็นมาจากองค์กรเพชรอภิจิตนั่นเอง

บริษัท พี.เอ.เจ. นิว เจเนอเรชั่น จำกัด นิว เจเนอเรชั่น คือ พลังของนักธุรกิจคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความก้าวหน้าในชีวิตและประสบความสำเร็จในอาชีพธุรกิจ โดยได้จัดงานเปิดตัวบริษัทฯ อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 11 ธันวาคม 2548 ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ ซึ่งได้รับเกียรติจากท่าน พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันท์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้เกียรติเป็นประธานในงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของทางบริษัทฯ บริษัท พี.เอ.เจ. นิว เจเนอเรชั่น จำกัด ธุรกิจคนรุ่นใหม่ ธุรกิจที่แตกต่าง ที่จะสร้างประโยชน์ให้กับคนไทยต่อไปในอนาคต