คณะผู้บริหาร บริษัท พี.เอ.เจ. นิว เจเนอเรชั่น จำกัด

คณะผู้บริหารบริษัท พี.เอ.เจ. นิว เจเนอเรชั่น จำกัด

 

 

คุณวีระ มุสิกะโสภล

ประธานที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

 

คุณณัฏฐพงศ์ วงษ์ธัญญการ

ผู้ก่อตั้งบริษัท และที่ปรึกษาธุรกิจ

 

คุณรัศมี โคตรจันทร์

ประธานฝ่ายขาย